Formandens beretning for 2021 for Nivå Amatørteater

Aflagt på ordinær generalforsamling 24.02.2022 Denne beretning bliver kort, idet vi jo på grund af coronasituationen var lukket ned hele første halvdel af 2021. Derfor måtte vi udskyde generalforsamling for 2020 til 29. Juni 2021. Vi fejrede åbningen med en medlemsfest den 7. August 2021, det var en rigtig vellykket fest og vi nød at kunne være sammen og feste igen. Den første aktivitet vi havde var Froms ballader 28. Og 29. August, hvor Ida og Bents Froms søn sammen med en pianist underholdt med historier og sange fra det ”Fromske” univers. De 28. August var der Nivå-dag. Det er en dag, hvor der er lagt en vandrerute rundt i Nivå med forskellige aktiviteter og mulighed for foreningerne for at præsentere sig selv. Vi, dvs Lena og jeg, deltog med en bod nede ved hjørnet af Gammel Strandvej. Desværre var vejret ikke rigtig med os, men vi havde lånt os til en pavillon og der kom alligevel en del mennesker forbi og fik en hyggelig snak om tilbuddene i Teaterhuset. Harold Pinters Køkkenelevatoren havde premiere i oktober. Stykket er oprindelig skrevet for to mænd, men i disse tider, hvor køn er noget man vælger, så valgte Susanne og Marian at kaste sig ud i de to svære roller med et rigtig flot resultat. Nats Bakkesangerinder er altid populære, så der var repremiere i november. Selv om vi generelt oplever, her post corona, at ikke alle er helt trygge ved at bestille billetter og gå i teateret endnu, så var der simpelthen udsolgt. Julen blev fejret med julekoncert med de velsyngede Dynamics den 4. december. Det var, hvad det kunne lykkes for os at få op at stå på den korte sæson, og der var jo alligevel ”ikk’ så ring’ endda”. Bestyrelsen har naturligvis heller ikke kunnet holde så mange møder som vi plejer i løbet af et år, men vi har kunnet afklare en hel del løbende sager via mail, og vi har været gode til at holde kontakte og holde hinanden orienteret så godt vi kunne. Der har sådan set været nok at se til med konstante ændringer i restriktionerne. Et tilbagevendende problem er også vores depotfaciliteter, og en opgave for det kommende år bliver at få gang i dialogen med forvaltningen om det igen. I talende stund har vi allerede taget hul på 2022 – mere herom i virkeplanen for 2022 - og med mindre, corona går helt amok igen, så kan vi forhåbentlig se frem til en lidt mere normal sæson for kulturlivet i al almindelighed og Nivå Amatørteater i særdeleshed