top of page

Tove von Jessen
Formand

Formandens beretning

 for Nivå Amatørteater

Formandens beretning for 2022 ved generalforsamlingen i Nivå Amatørteater 22.02.23

 

2022 har været en lidt blandet oplevelse.

Vi er kommet rigtigt i gang oven på coronaen – og dog. Vi har haft en pæn aktivitet, men der har også været en del udfordringer, bl.a. af økonomisk karakter, og det vil jeg komme tilbage til. Først vil jeg, som sædvanlig, gennemgå året, der gik.

 

I marts måned havde vi to ting på programmet, nemlig en forestilling med Ib Spang Olsen-ting, som NATs daghold havde arrangeret for børnehaver og børnehaveklasser. Det er en god ting, at NATs seniorer tilbyder arrangementer for børn, for , hvis børnene går hjem og fortæller at de har været med skolen i Teaterhuset, så kan vi jo håbe, at mor og far også kommer herned en dag.

 

Derefter havde vi musik og danseforestillingen, ”Stik i mod fornuften”, i marts måned. Inspirationen til forestillingen var Nis P’s musik og tekster. Manuskriptet og koreografien var udarbejdet at et af vores unge medlemmer Apollonia og instruktionen stod Lena for. Det var en nyskabende opsætning og det var fint at se både unge og mere erfarne NAT-folk i samarbejde på scenen. Det var en forestilling, som gav et økonomisk overskud, idet der blev solgt billetter for godt og vel 11.000 kr og udgifterne lå på ca. 7.600.

 

Det hænde jo også, at vi lægger hus til gæster og venner af huset. Nivå Big band havde forespurgt, om de kunne holde en forårskoncert i Teaterhuset. De stod selv for billetsalget, men vi stod for baren så vi fik lidt indtægt ud af det på den måde.

 

I maj måned havde vi besøg af vores tidligere ”hus-pianist” Thomas Hübertz og Anja Brink, med Tove Ditlevsen-tekster til musik de selv har skrevet plus et par af Anne Linnets melodier. Dette arrangement hvilede i sig selv økonomisk, idet de spillede ”på døren”.

 

Da vi var tilbage efter sommerferien havde vi et foredrag med Rikke Rottensteen, som er leder af Revymuseet, eller ”Storm” hedder det vist nu. Hun gav et meget interessant foredrag om dansk revyhistorie, og et lille indblik i hendes bud på fremtiden for dansk revy. Rikke er en utrolig god formidler, som stort set uden manuskript og med stor entusiasme underholdt os godt.

I oktober havde dansk scenekunst 300 års jubilæum, hvilket DATS ønskede at markere med nogle short plays, som vi kunne få lov at opføre afgiftsfrit og de var endda forbi os med nogle flaske bobler og chips, som vi kunne byde publikum på, som i dagens anledning kom gratis ind (det var en del af aftalen med DATS) Vi opførte 3 små stykker, hvilket vi gjorde så godt, at vi blev udvalgt til at opføre det ene ved DATS’ store arrangement i Odense her i starten af februar.

 

Hvad skete der med den traditionelle jazzkoncert til nytår, er der måske nogen, der tænker. Det kommer der svar på nu. Vi havde indgået en kontrakt med Jazz Five, som vi før har haft på besøg med stor succes, og vi havde fået bevilliget 10.000 i tilskud fra Kulturudvalget. Om det skyldes post-corona eller den generelle økonomiske krise i samfundet, er ikke til at sige, men der blev bestilt så få billetter, at vi var nødt til at gøre noget. Vi fik en aftale med kulturforvaltningen om, at det var OK at udskyde koncerten, så længe honoraret ville falde inden for 2022. Det fik vi Jazz Five med på. Alternativet var at aflyse og udbetale dem en del af honoraret, hvilket sådan set havde været fair nok. Det lykkedes at få en koncert i stand i oktober måned.

Billetsalget blev bedre, men vi måtte desværre selv dække et tab på ca. 3.500 kr. ud over tilskuddet på 10.000 kr. fra Kulturudvalget. Det har vi ALDRIG prøvet før. En af grundene til, at Kulturudvalget altid har behandlet vores ansøgninger med velvillighed er, at vi aldrig har fået brug for at trække på hele tilskuddet (eller underskudsgarantien, som det hed før i tiden). Jeg vender tilbage til dette senere.

 

I november gjorde vi så forsøget med en to’er af noget vi før har haft succes med, nemlig Grand Prix VOL 2. Det ligger der jo altid en risiko i, men jeg synes vi landende på benene. Denne gang havde vi fokus på Eurovision, altså det internationale Melodi Grand Prix. Denne gang var der arbejdet mere med sceneshow og scenografi, som især bestod af lys, hvilket publikum var meget rosende over for. Vi solgte ikke helt så mange billetter som vi havde ønsket, og på et tidspunkt var vi tæt på at aflyse en forestilling, men det viste sig heldigvis ikke et blive nødvendigt.

Desværre røg vi så ind i en aflysning i december.

Vi havde planlagt en julekoncert med duoen Kasper Daugaard og Gitte Degn, men der var desværre solgt så få billetter, at de ikke ønskede at gennemføre koncerten, idet de skulle have spillet på døren.

 

Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2022, hvor vi bl.a. har arrangeret en sommerfest med Badehotel-tema, har udarbejdet en manualt for produktion af forestillinger, både egne og gæstespil, og beskæftiget os med noget så lavpraktisk som glas til baren, idet det ikke læneger er muligt at skaffe palstikglas, hvorfor vi er gået over til rigtige glas med deraf følgende opvask for barpersonalet. Hvad der også har fyldt meget på bestyrelsesmøderne, er drøftelse af økonomien.

Vi må erkende, at vi i NAT også mærker den generelle afmatning, som hele det danske kulturliv oplever – også de professionelle teatre og spillesteder. Det er som om publikum ikke rigtig er kommet ud af starthullerne efter coronaen, som selv om vores billetter kun koster 100 kr., så er det måske ikke lige teaterbilletter man vælger at prioritere, når ens varmeregning er mere end fordoblet, og prisen på mælk og rugbrød er steget med rekordfart. Ud over det, så er antallet af tilbud i lokalområdet generelt øget med flere tilbud, så konkurrence om publikum er øget.

Vi kommer ikke uden om, at vi kommer ud af 2022 med et underskud, og der ligger et arbejde for den kommende bestyrelse – og alle medlemmer - i være kreative i forhold til at finde løsninger på lavere omkostninger og højere indtægter. Hvad skal vi prioritere, hvad kan vi leve uden, og hvordan får vi flere medlemmer? MEN i 2023 har vi 60 års jubilæum, og det kan vi godt tillade os at være rigtig stolte over, og det skal vi naturligvis fejre – krise eller ej!

 

bottom of page