top of page

Teaterets Historie

Den 22. marts 1963 blev retningslinierne for Nivå Amatørscene nedskrevet og vedtaget.  Nivå Amatør Teater er med sit mangeårige virke en af landets ældste amatørscener.
 
Inden starten var der foretaget et forarbejde af 12-15 personer, som brændte for at skabe et teater i Nivå. Der blev søgt om kommunalt tilskud, men det forudsatte, at foreningen blev etableret med formand og bestyrelse og et sæt standardvedtægter. Som én af initiativtagerne blev Uffe Juul Nielsen valgt som den første formand. En post han bestred i 26 år.
 
Senere har andre formænd og bestyrelser ført det organisatoriske arbejde videre. Det gælder ikke mindst Birger Ullstad, som sad som formand frem til 2003. Herefter tog Birgitte Sorth over indtil 2005, hvor Susanne Dinesen Larsen blev valgt til formand. Herefter overtog Tove von Jessen formandsposten.
 
De første medlemmer begyndte med foredrag for hinanden fra de græske tragedier til Ionescos absurde komedier. Der blev digtet på livet løs. Alle skøre indfald blev stenograferet ned, renskrevet til næste gang medlemmerne mødtes, hvorefter det meste blev kasseret. Men til sidst blev resterne grundlaget for et stykke, Håndsrækning ønskes. Det blev indsendt til en dramatikerkonkurrence i Danske Amatør Teatres Samvirke (DATS), hvor gruppen vandt 3. præmien. En god start.
 
I begyndelsen blev teatrets spillested henlagt til Nivaagaards hovedbygning, som stod tom efter en tid som rekreationshjem og asyl for tibetanerbørn.
 
Så samlede nogle borgere en selvbestaltet Nivå Kulturcenter Komite. Her sad inspektør Carsten Pedersen, Nivaagaard, professor Laurits Bødker, advokat Hans Lindegaard, arkitekt Margot Lindegaard, arkitekt Poul Gade, pastor Arne Madsen, skolekommissionsformand fuldmægtig Aage Nielsen, samt lærerne Ejnar Hansen og Uffe Juul Nielsen. Resultatet af drøftelserne blev, at centralisering af kulturen var en dårlig ide, men amatørscenen kunne bruge havestuen til teater. Her holdt teatret så til her et års tid.

Pludselig en dag flyttede en flok studenter ind i hele huset, og teatret måtte holde flyttedag. Der viste sig dog andre alternativer. Forsamlingshuset i Kalvehaven var ledigt og kunne lejes for 125 kr. om måneden. Så blev der knoklet. Et frostsprængt centralvarmeanlæg kom ud. Der blev gjort rent, malet og isoleret, og spillet teater uden fortæppe, men med enkelte draperier og sætstykker, en floodlight og 3 projektører. Efter flytningen blev teatrets navn ændret til Nivå Amatør Teater.
 
I de mange år, der er gået siden starten i 1963, er teatret vokset. Der rådes i dag over blandt andet en avanceret teknik og over 40 stangmeter garderobe med kostumer.


På scenen i teaterhuset er der gennem årene blevet opført over 130 forskellige stykker i mange forskellige genrer, ligesom der har været gæstespil af andre amatørscener og professionelle.
 
Folkedansere fra Sovjetunionen ledsaget af to pladshunde, der holdt sammen på flokken, dansede mellem blomster og birketræer i NKK-hallen for 600 tilskuere sat op på podier. Det hele var sat op på 2½ time. Det belønnede kommunen med en kulturpris på 1000 kr.


Teatrets skuespillere har også optrådt ved arrangementer uden for teaterhuset. F.eks. i Karmeliterklosterets gård i Helsingør. En international kongres for skolepsykologer på LO-højskolen havde opfordret teatret til at underholde de fremmede en fredag aften. Der blev  indøvet scener af Hamlet på engelsk med middelaldermusik på lut ind imellem. Det blev sommerens fineste og luneste aften i 1977. Da udlændingene så den gamle klostergård udsmykket med boder og 60 statister i middelaldertøj med levende grise og får kun oplyst af fakler og blus i omgangens buer, var der ikke et øje tørt. Da overlæge Olaf Poulsen bød Wellcome to the welfarestate of Denmark, og det ene får svarede vrængende bæææææ, var det umuligt at holde masken.
 
I de seneste år har teatrets medlemmer også optrådt ved Nivå Kommunes kulturnatsarrangementer. Dels på hovedbiblioteket i Nivåcentret og dels i teaterhuset. Medlemmerne har opført små stykker og sange og har på teatret vist, hvorledes et lille stykke teater kan bygges op over en helt neutral tekst, men med et vidt forskellig resultat.

Senere er der indgået et samarbejde med Centerforeningen i Nivåcentret. Centerforeningen har bl.a. sponsoreret et nyt fortæppe i teatret. Til gengæld har NAT forpligtet sig til at optræde ved nogle af centrets mærkedage. Ud over at kunne glæde publikum med et nyt fortæppe i teaterhuset giver aftalen teatret mulighed for at være mere udadvendte og komme i kontakt med personer, som måske ikke kender til NATs tilbud.
 
Teatret har kapacitet til at stille med egne instruktører til forestillingerne, men i særlige tilfælde har man også engageret professionelle instruktører udefra.
 
Da den danske grundlov havde 150 års jubilæum i 1999 fik NAT ægteparret Ida og Bent From til at skrive tekst og musik til en grundlovsrevy. Det blev desværre den sidste, de nåede at lave sammen inden Bents alt for tidlige død, og så døde han endda aftenen før, der var premiere på forestillingen.
 
NAT har også har haft et meget frugtbart samarbejde med John Martinus, hvis hjerte altid har banket for revy. Han lærte skuespillere og scenefolk en masse om revy, og om hvordan man skal bearbejde teksten, for at den kan få den rette effekt. John havde en meget  inspirerende indstilling og var en idésprudlende person, som  gav et løft til alle, der var med, så  det blev en fantastisk oplevelse at samarbejde med tre så store kapaciteter inden for revy.
 
Da NAT havde 40 års jubilæum i 2003 fik foreningen professionel hjælp fra Kim Harris og Anna Reumert med instruktionen af forestillingen Livsens ondskab. Der blev hundset med skuespillerne, men de oplevede igen, at den professionelle instruktion med de krav det stillede, var både lærerig og inspirerende. Det er på en gang det  at være på  og lære en masse om teater og udtryk, der gør en forskel. Det var en positiv oplevelse for de medvirkende, men også hårdt arbejde.

 

NAT kunne i 2013 med stolthed fejre 50 års jubilæum. Allerede i december måned 2012 fik vi dog lov til at tage fejringen lidt på forskud. Vi fik nemlig tildelt Fredensborg Kommunes Fritidsudvalgs foreningspris. Det er en anerkendelse, som vi er meget glade for. Jubilæet blev selvfølgelig fejret med en gallafest for medlemmerne og en reception for venner af huset. Ved den lejlighed fik vi en flot gavecheck fra Fredensborg Kommune på 5.000 kr. og en masse andre fine gaver. På scenen blev jubilæet fejret med lystspil, cabaret og ikke mindst en jubilæumsrevy med NAT’s ”Greatest Hits” gennem tiderne.
 
Mange medlemmer af NAT har igennem årene haft utrolig gode og udfordrende oplevelser. Amatørteatervirksomhed er en aktivitet med så bred en vifte af aktivitetsmuligheder. Der er rig lejlighed til at give sine kreative evner frit løb. Der skal tegnes, males, tømres, snedkereres, tapetseres, sys, sminkes, sættes hår/parykker, sættes lys, laves lyd og video, synges, danses og så ikke at forglemme det at stå på scenen. Mange medlemmer ser tilbage på deres medvirken i teatrets virksomhed med stor glæde over det væld af oplevelser, skægge, flotte og  anstrengende arrangementer, de har oplevet og deltaget i.
 
En af teatrets formænd gennem mange år, Birger Ullstad, har udtrykt det således:
 
I 1975 da jeg for første gang skulle være med til at sætte en forestilling op, var det med revyen  I samme båd.  Uffe Juul og jeg sad og fik ideer til scenens opbygning, og det lød så spændende, at jeg fluks bad min arbejdsgiver om at få fri en uge til at bygge kulisser. Hele scenen blev bygget om til en gammel, forladt teaterbåd.  At lære hvordan man lavede årer i træ og knaster var indgangen til en helt ny verden der åbnede sig for mig, og jeg husker endnu den fortættede stemning på premiereaftenen, som jeg senere erfarede, hører med til teaterverdenen..
 
Som nævnt er det blevet til mange forestillinger gennem årene.  Foreningen er i dag ved langsomt at indstille sig på et generationsskifte. Unge mennesker er begyndt at søge foreningen for at prøve sig selv af og udfordre sig selv både på scenen og bag scenen. Det lover godt for fremtiden, så Nivå Amatør Teaterforening også  fremover kan levere gode præstationer og teateroplevelser på scenen i Teaterhuset.

bottom of page